„Rozwój to nie tyle harmonijny wzrost, co transformacja.”
- Maria Montessori "Edukacja i potencjał człowieka"