Niezbędna dla rozwoju dziecka jest koncentracja. Dziecko, które się koncentruje jest bezkresnie szczęśliwe.

– Maria Montessori


 

Edukacja tradycyjna

Dzieci są uczone przez nauczyciela

 

 
 Dzieci uczą się ze sztywnego programu, w sztywnych ramach czasowych jednakowych dla każdego

 

 
 Model oparty jest na przenoszeniu treści z programu

 

 
 Nauka obejmuje wyizolowane przedmioty i ograniczona jest do zawartch w programie treści

 

 
Dzieci siedzą w ławkach i uczą się z tablicy lub zeszytów

 

 
Inicjatywa jest po stronie nauczyciela
Lekcje są grupowane bez powiązania tematycznego, czas trwania lekcji jest dziecku narzucony

 

Klasy tworzone są z równolatków

 

Brak nacisku na rozwój społecznych kompetencji ucznia podczas nauki

 

Motywację i dyscyplinę osiąga się systemem nagród i kar

 

 

Metoda Montessori

 Dzieci uczą się samodzielnie przy użyciu specjalnie do tego celu przygotowanych materiałów
 
 Dzieci uczą się we własnym tempie i podąrzają za własnymi zainteresowaniami
 
 Wspieranie naturalnego rozwoju młodego człowieka
 
 Rozumienie wynika z własnego doświadczenia dziecka i wsparcia ich zdolności do samodzielnego odkrywania
 
 Aktywność fizyczna i rozwój zdolności poznawczych są ściśle sprzężone w procesie uczenia się

 

 
 Nauczyciel współpracuje z dziećmi

 

 
  

Nieprzerwany czas pracy własnej

 
 Klasy tworzą dzieci w różnym wieku
 
 Nauka i praca są dopasowane do rozwoju społecznego dziecka
 
 Samodzielność i indywidualny rozwój dziecka są nagrodą samą w sobie; motywacja do dalszej pracy rodzi się z nich

 

Go top