Uczyłam się dziecka. Wzięłam to, co dziecko mi przekazało i wyraziłam to, i tak powstała metoda zwana metodą Montessori.

– Maria Montessori


 

Metoda montessori to zbiór dokładnie wypracowanych założeń wychowawczych z wykorzystaniem specjalnie zaprojektowanych do tego celu materiałów edukacyjnych w odpowiednio przygotowanym otoczeniu. Podstawowym założeniem tej metody jest obserwacja dziecka, gdyż tylko poprzez wnikliwą obserwację możemy poznać dziecko, jego potrzeby i możliwości. Otoczenie, natomiast,  jest przygotowane do wzrostu i rozmiarów dzieci, co wpływa na rozwijanie samodzielności w aspekcie każdej wykonywanej czynności. Jest to przejaw szacunku do dziecka – wierzymy w jego możliwości i zdolność osiągania zamierzonych celów samodzielnie, w odpowiednio przygotowanym otoczeniu nie napotyka na zbędne przeszkody. W tym i w każdym innym aspekcie montessori jest odpowiedzią dla zmieniającego się świata, gdyż nie koncentruje swoich wysiłków li tylko na przygotowaniu dziecka do dalszej edukacji , ale oferuje także filozofię, umiłowanie do uczenia się dla własnej satysfakcji. Tym samym widoczny jest fundament metody, czyli szacunek do drugiego człowieka, człowieka, którego nie ograniczamy, któremu dajemy możliwość wzrastania od pierwszych chwil życia, wspierając go w rozwoju jego osobowości, wyobraźni i ciekawości. Nasze wysiłki koncentrujemy nie tylko na przygotowaniu dziecka do szkolnej nauki, lecz przede wszystkim oferujemy dziecku narzędzia do samodzielnego poznawania świata poprzez pryzmat nieogranicznonej percepcji zmysłowej. W tym sensie montessori jest kluczem do nieustannie zmieniającego się świata.

Opiekunowie w Villi Montessori nie zmuszają dzieci do szybkiego przejścia przez lekcję i jej zakończenia, wręcz przeciwnie! Pomagają dziecku myśleć krytycznie, a tym samym rozwijać zdolności, zainteresowania i leżące przed nim możliwości. Nasze innowacyjne podejście do każdego dziecka z osobna pozwala wskazywać właściwą drogę bez presji i daje dzieciom szansę na samodzielność i budowanie wewnętrznej dyscypliny.

Specjalnie przygotowane środowisko w Villi Montessori jest tak zaprojektowane by wzbogacić poczucie niezależności u naszych podopiecznych. Sale podzielone są na logiczne obszary tematyczne; dzieci same wybierają “temat”, który chcą poznać, czy zgłębić. Dzieci uczą się nie tylko wiedzy o otaczającym świecie po polsku i po angielsku, w systemie dwujęzycznym, ale także praktycznego życia, wykonywania podstawowych czynności samemu, bez zbędnej asysty opiekuna. Wchodząc do Villi Montessori widzi się szczęśliwe dzieci, które z radością I pełną koncentracją oddają się swoim codziennym zajęciom. Wypełniają swoje misje. To znowu nie pozostawia cienia wątlpiwości, że znajdują się w idealnym dla nich miejscu.

Stając się przedszkolakiem w Villi Montessori dzieci i ich rodzice stają się też częścią naszej wspólnoty. Oferujemy wsparcie w jakże trudnym procesie wychowawczym, stajemy się rodziną, w której wszyscy czują się kochani, szanowani i szczęśliwi.

…Radość dziecka – o co więcej moglibyśmy prosić…

Go top