Musimy znaleźć to, do czego dziecko dąży w swoich najskrytszych pragnieniach, do czego się wspina. Tutaj mamy pracę porządkującą osobowość.

– Maria Montessori


Naszą misją jest przede wszystkim wychowywanie dzieci w najlepszy możliwy sposób – poprzez codzienne wspieranie dziecka w wysiłkach dążenia do wiedzy i poznania świata. Villa Montessori to jedyna placówka w skali całego kraju, w której uczą się dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz te z najdalszych zakątków świata, po polsku i po angielsku.

W ten sposób tworzymy nową jakość.

Nową jakość opartą na szacunku do dziecka, rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły. Nasza rola – pomagać dziecku osiągnąć cel samemu.
Mamy czas dla wszystkich dzieci i dla każdego dziecka z osobna. W spokojnej atmosferze, w odpowiednio przygotowanym środowisku dzieci mają swobodę wyboru materiałów do pracy i warunki do pełnej koncentracji nad wykonywanym zadaniem. To przedszkole powstało z miłości do dzieci, a dzieci po stokroć wynagradzają Nam każdą poświęconą im chwilę.

Go top