Dziecko staje się człowiekiem poprzez pracę.

– Maria Montessori


 

Rodzice codziennie informowani są o przebiegu zajęć, wydarzeniach, które miały miejsce, pracach wykonanych przez dziecko. Sygnalizujemy też rozpoczęcie każdego nowego bloku tematycznego, związanych z tym działań i programów, przedstawień. Komunikacja z Rodzicami przebiega telefonicznie, w osobistej rozmowie, poprzez informacje wywieszone na tablicy lub w formie pisemnej.

Po zakończeniu każdego roku szkolnego dziecko otrzymuje kopertę z pełną dokumentacją dotyczącą przebiegu zajęć, postępów w nauce, etc.

Go top